top of page

Hvorfor studere Astrologi

Astrologi er et fantastisk verktøy. Det kan brukes til det meste. Man kan bruke det til å først og fremst forstå seg selv bedre og finne sin plass i den store helheten, universet og kosmos. Vi er alle unike. Det er svært sjeldent at noen har helt identisk horokop som deg selv. Da må de være født på samme sted (lengdegrader og breddegrader, dato og klokkeslett. Et horoskop kan forandre seg på minutter.

 Dette studiet er først og fremst en reise innover hvor du jobber med deg selv på din reise, samtidig som du studerer, mediterer, gjør yoga og får mange forskjellige verktøyer. Kjenn deg selv, sto det på tempelet i Delphi (hvor vi har vår studiereise). Astrologi handler først og fremst om det. Kjenne seg selv. Da har man så mye mer å gi. Esoterisk astrologi handler om å kunne bruke astrologi som et verktøy når man deretter yter service til verden. Vi har alle noe å gi, utifra vårt unike selv. Uansett hva dine store interesser er kan astrologi kunnskap være noe som gir en mer grundigere og mer helhetlig forståelse. Det kan være forskning, kunst, terapi, politikk  og historie etc. Vi har alle vår plass. Studiet skal hjelpe deg å finne nettopp den plassen og din mening. Noen vil studere utelukkende for sin egen reise og ha dette verktøyet med seg videre, andre har et ønske om å bli profesjonell astrolog og vi vil også ha innleveringer og avsluttende eksamen med diplomutdeling for de som ønsker det.


Du vil lære eksoterisk og esoterisk astrologi og flere teknikker innenfor evolusjonær astrologi.

Eksoterisk det ytre/personlige og esoterisk det indre/sjelelige. Evolusjonær astrologi er bindeleddet mellom de to.

Du som søker denne utdannelsen er en person som oppriktig ønsker å gi fra hjertet. Her må du kunne skrelle flere lag av deg selv, være sårbar, være en del av en gruppen/klassen, kunne gi en personlig innsats utenom oppmøte gjennom innleveringer. Dette er spirituell Astrologi som ikke kun utelukkende er intellektuelt. Vi ønsker med vår måte å undervise på at astrologi skal kunne tas inn mentalt, emosjonelt og fysisk. Ikke bare lære astrologi men oppleve astrologi på flere plan slik at det sitter og ikke er en abstrakt teori utenfor deg selv. Ønsker å hjelpe elevene med å finne seg selv og sende dem ut på en reise 

for å gi til menneskeheten og bruke astrologi fra Hjertet.


Astrologi er vitenskapen om sykluser og den store plan. 

Ved å leve mer i flyt med de naturlige syklusene kan man finne mer fred, harmoni og ikke minst mening.


- Katharinabottom of page