top of page

Kontigent, Tema og Datoer

Vi tar inn nytt kull August 2021.

Startdato er 27.8 kl 18:00 på Arhat senteret sotra/Bergen

Pga den gjeldene covid situasjonen vi har tas det forhold om at endringer kan forekomme.


Vi har to moduler i året. Hver modul består av 4 til 5 intensive helger på 19 timer og to zoom møter i måneden.

Helgene er alltid samme tider. Fredag fra kl 18-21:00

Lør og søn kl 10:00- 18:00

Studiet består av 6 moduler over 3 år.

Hver studiehelg blir streamet live inne i en privat klasse/gruppe slik at man har video av alt. Alle helger blir i tillegg tatt opp på lydfil. 

Utenom dette får man også utlevert et bibliotek av videoer om forskjellige tema man går igjennom på skolen.

Arhat senteret har et eget Astrologi bibliotek med utlån av Astrologi bøker til elevene.

Hver modul koster kr 6000

Betales på forskudd av hver modul.

Trenger du dele betalingen opp kan du kontakte Katharina på Westblikk@yahoo.no og lage en egen avtale.

------------------------------------------------------------------

Her kommer tema for studiehelgene:

Lærere:

Katharina Westblikk

Sol W Jonassen

Jan Erik Wiklund

Alvin Zen

------------------------------------------------

Modul 1 27.8-29.8 2021

Februar: 27.8 kl 18:00-21:00

En introduksjon til filosofien bak Astrologi (Foredrag) Jan Erik Wiklund

Lørdag og søndag 10-18 (Katharina Westblikk)

Bli kjent.

De 6 førte tegn

-Væren

-Tyren

-Tvillingen

-Krepsen

-Løven

-Jomfruen

(Tavleundervisning, Yoga/pust, og øvelser)

September 24-26 (Katharina Westblikk)

De neste 6 tegn

-Vekten

-Skorpionen

-Skytten

-Steinbukken

-Vannmannen

-Fiskene

(Tavleundervisning, yoga/pust, øvelser)

Oktober 15-17 (Sol W Jonasen)

Nodene/Måneknutene

(Tavle undervisning)

November 18-21

De ikke hellige (personlige) planetene

(Katharina Westblikk)

Tavle undervisning og meditasjon,

Jule FERIE ( oppgave innlevering i et valgfritt tema som vi har gjennomgått. 7 sider max

-Ett tegn, en nodeakse eller en personlig planet.

-------------------------------------------------------------------------------------

MODUL 2 2022

Februar (Katharina Westblikk)

De hellige planetene /Innlevering av oppgave

(Meditasjon, Tavleundervisning, Øvelser)

Mars (Sol W Jonassen)

Aspektene

(Tavleundervisning)

April (Katharina Westblikk)

Husene

(Tavleundervisning, Astrodrama, meditasjon)

Mai (Sol W Jonassen)

Aksene og elementene

Juni (Katharina Westblikk)

Tolkning

(Øvelse, gruppearbeid, tavle)

Ferie

Tolke 10 horoskoper til neste skolestart. Liste med navn og tlf nummer.

----------------------------------------------------------------------------

MODUL 3 2022

August (Katharina Westblikk)

Ascendant og sjel

(Tavleundervisning, Yoga, meditasjon)

September (Sol W Jonassen)

Chiron og healing. (Soul flow, tavle undervisning, healing)

Oktober Transitter (Katharina Westblikk)

November ( Jan erik Wiklund)

De syv stråler

(Tavleundervisning, gruppearbeid)

Ferie

Tolke 5 personer med transitter. Liste med navn og nr eller de sender anonym tilbakemelding.

-------------------------------------------------------------------

MODUL 4 2023

Februar:

Elementene med Alvin Zen

Tavleundervisning, meditasjon

Mars

Meditasjonshelg lære meditasjon i dybden

(Jan Erik Wiklund og Katharina Westblikk)

April

Etikk/prøve (Katharina Westblikk)

(Tavle undervisning, Skriftlig prøve, prøvekanin/klient, fremførelse av oppgave)

Mai (Sol W Jonassen)

Synastri og kompositt

(Tavleundervisning og tolkning)

Juni (Sol W Jonassen)

Proggresjoner og Direksjoner

(Tavleundervisning og tolkning)

Ferie ( tolke synastri horoskoper 5 stk til modul 5)

--------------------------------------------------------------------------------

MODUL 5 2023

August

Korsene og Innvielsene (Jan Erik Wiklund)

(Tavleundervisning og meditasjon)

September

Asteroidene og mytologi

(Tavleundervisning) (Sol W Jonassen)

Oktober

Verdighetene (Katharina Westblikk)

Tavleundervisning,

Eurytmi (Gjestelærer)

November

Fremføre,selvtillit,vilje

(Tavleundervisning,øvelser)

November

Esoteriske Herskere

(Katharina Westblikk) (Tavleundervisning og meditasjon)

EKSAMENS OPPGAVE MED EGET INTERESSE TEMA

(Studietur?) Hellas/Delphi (Valgfritt)

------------------------------------------------------------------------------------

MODUL 6

Februar

(Jan Erik Wiklund og Katharina Westblikk)

Trianglene

(tavleundervisning og øvelser)

Mars

(Katharina Westblikk)

Esoteriske herskere og hvordan lese et rent esoterisk horoskop

(Øvelser, tavleundervisning og tolkning)

April

Astrokartografi

(Katharina Westblikk)

Gjestelærer dragelinjer: Halvard Hårklau

Mai

Oppsummeringshelg og elevsamtaler

(Katharina Westblikk)

Juni

Eksamenshelg

Trekke hva du kommer opp i både skriftlig og muntlig

Skriftlig og muntlig prøve

Sermoniell innvielse til Astrologien som Astrolog.
bottom of page